“HIZLI ARAMA İÇİN ETİKETLER”

TÜRKİYE’NİN İLK KADIN İLLÜSTRATÖRLERİNDEN SABİHA RÜŞTÜ BOZCALI

Zihin açıcı Twitter hesaplarından Kültürİstanbul‘un derlediği bir zincire yer vermek istiyorum bugün. Türkiye’nin ilk kadın illüstratörlerinden olan Sabiha Rüştü Bozcalı’yla alakalı kısa bilgilerin yer aldığı zincirde sanatçının işlerini ve hayatıyla ilgili bazı bilgileri okuyabilirsiniz.

Salt Galata’da 28 Şubat’a kadar devam edecek olan Sabiha Rüştü Bozcalı sergisinde 1904’ten 1998’e kadar olan süre içinde sanatçının yaşamına ve az bilinen sanatsal üretimine tanık olabiliyorsunuz.

KOT0.com’dan
Dâhiliye Nazırı Memduh Paşa’nın sanatkâr kızı Handan Hanım ile Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hasan Paşa’nın oğlu Amiral Rüştü Paşa’nın ikinci çocuğu olan Sabiha Rüştü, annesinin teşvikiyle beş yaşında resme başladı. İlk derslerini ressam ve müze müdürü Ali Sami Boyar’dan aldı. 15 yaşından itibaren farklı dönemlerde Berlin, Münih, Paris ve Roma’da; Lovis Corinth, Moritz Heymann, Karl Caspar, Paul Signac ve Giorgio de Chirico gibi dönemin tanınmış ressamlarının atölyelerinde çalıştı. 1928-1929 yıllarında, İstanbul’daki Güzel Sanatlar Akademisi‘nde Namık İsmail’in atölyesine devam etti. Neo-Empresyonist ressam Paul Signac’ın “kabiliyetli, resim sanatının gerektirdiği hassasiyete sahip ve kendini tamamen bu mesleğin zorlu çalışmasına adayan biri” olarak tanımladığı Bozcalı, manzara ve natürmortlar yaptı ama özellikle portreleriyle dikkati çekti.

Sergi, sanatçının SALT Araştırma’daki arşivinden belge, fotoğraf ve çizimler ile İstanbul Şehir Üniversitesi Taha Toros Arşivi’nin Sabiha Bozcalı bölümünden belgelerle hazırlandı. Bozcalı’nın yaşamının nirengi noktaları üzerinden mesleki üretiminin çeşitliliğinin vurgulandığı sergide, aile koleksiyonundan sulu boya ve yağlı boya tablolar da bulunuyor.

Founder of Elma+Alt+Shift, Creative Director at Happy People Project, Blogger, Painter